Reference

Venkovská usedlost v Milenovicích z r. 1832 – památkově chráněný objekt. Výměna krovu s krytinou.

— foto —

Základní umělecká škola Vodňany: